empty
empty
Veel deelnemers zijn aan een lange tafel aan het mozaïeken.
Een rij mensen met elk een djembé waarop ze trommelen.

Bedrijfsuitje Improvisatie

• Bedenk eens een inspirerende locatie...
• En een beroepsmatige relatie tussen twee mensen...
• Noem nu een emotie...

Dit zijn ze, de ingrediënten van een scène die je ter plekke met jouw medespeler gaat creëren bij een bedrijfsuitje met improvisatie. Zonder overleg vooraf, samen improviseren. Goed naar elkaar kijken dus, en luisteren.

Wat is het allereerste idee dat in je opkomt? Wat doe je er vervolgens mee? En waar is jouw medespeler ondertussen eigenlijk mee bezig? Hoe kom je over op elkaar en op de toeschouwers? Hoe blijf je ‘in het moment’? Wanneer ben je authentiek?

Bij een bedrijfsuitje improvisatie theater wordt er met veel plezier en energie gewerkt aan een open en positieve houding, samenspel, lef, alertheid, en de kunst van het triomfantelijk tekortschieten.

Kijk voor een foto en een korte beschrijving hier: workshop improvisatie.

Naast elkaar liggen zeven tubes waaruit verf komt.